Is er een probleem of geschil? Dan kunnen afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een bijzondere overeenkomst, waarin concreet afspraken worden vastgelegd bij een geschil of onzekere situatie. De meest voorkomende situatie, waarbij een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, is bij ontslag. De reden hiervoor is dat een werkgever en werknemer opzien tegen een gerechtelijke procedure en met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst kunnen beëindigen met behoud van recht op een WW-uitkering. Wij van ontslagspecialist leggen u graag uit waarmee u rekening dient te houden bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst! Bekijk onze website voor meer informatie of voor andere arbeidsrechtelijke mogelijkheden.

WW-veilig een vaststellingsovereenkomst tekenen bij ziekte of zwangerschap

Het is belangrijk als werknemer om altijd het recht op een WW-uitkering te behouden. Bij een vaststellingsovereenkomst zijn er een aantal voorwaarden waardoor u het recht behoudt op uw uitkering. De voorwaarden zijn als volgt: het initiatief voor de beëindiging dient bij de werkgever te liggen, het opzegtermijn dient in acht te worden gehouden en het ontslag dient u niet verwijtbaar te zijn. Denk aan diefstal of agressie. In een vaststellingsovereenkomst wordt de einddatum van het arbeidscontract bepaald en daarnaast zaken afgesproken, zoals ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, etc. Wilt u er zeker van zijn dat u geen rechten misloopt? Laat dan voor tekening de vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist van ontslagspecialist! Bent u ziek en biedt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aan? Dan kunt u dit beter niet ondertekenen. Hierdoor komt u niet meer in aanraking voor een WW-uitkering of Ziektewetuitkering. Uitzondering hierop is arbeidsgerelateerde ziekteverzuim. Als u door een situatie op het werk ziek bent en snel verwacht te herstellen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is het een handige optie om wel akkoord te gaan. Overleg vooraf altijd met een arbeidsgespecialiseerde jurist. Bent u zwanger (met uitzondering van ziekte als gevolg van zwangerschap) dan kunt u WW-veilig een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Laat onze specialisten vooraf eerst de overeenkomst goed controleren. Met onze onderhandelingen kunnen wij namelijk vaak hogere ontslagvergoedingen bewerkstelligen. U geniet namelijk van extra ontslagbescherming.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Deze overeenkomst is bedoeld om een einde te maken aan een onzekere situatie en kan slechts bij hoge uitzondering worden ontbonden, vernietigd of herroepen. Om hierover meer inzicht te geven, volgen hieronder vier voorbeelden.

1) Herroepen dient binnen 14 dagen door de werknemer te worden gedaan. Als dit recht niet vermeld staat in de vaststellingsovereenkomst, dan heeft de werknemer drie weken de tijd om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven.

2) Ontbinding is mogelijk als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Heeft u vastgelegd dat de werkgever u een ontslagvergoeding zou betalen, maar gebeurd dit niet? Dan zou dit een redenen kunnen zijn voor ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.

3) Dwaling dat de andere partij te verwijten valt, is een grond voor vernietiging van de vaststellingsovereenkomst. De andere partij heeft ervoor gezorgd dat u een verkeerde voorstelling van zaken had bij tekenen. Dit is echter moeilijk te bewijzen.

4) Misbruik van omstandigheden. De werkgever kan de medewerker zo onder druk zetten dat hij of zij een handtekening zet zonder vrijwillig daarmee in te stemmen. Denk hierbij aan dreigen met ontslag op staande voet. De overeenkomst kan dan worden vernietigd.

Samengevat wat te doen bij vaststellingsovereenkomst:

  • Kies voor juridische ondersteuning
  • Laat u goed informeren over uw mogelijkheden en rechten
  • Inzetten als einde voor een onzekere situatie
  • Worden afspraken in vastgelegd
  • Zeer populair bij
  • Ontbinden, herroepen of vernietigen is beperkt mogelijk

Brengt uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ter sprake? Vraag dan direct om juridische bijstand van ontslagspecialist. Bekijk onze website voor meer informatie: ontslagspecialist.nl of neem gelijk contact met ons op. Wij staan voor u klaar!

Categories: Nachrichten